Preteky

Najlepší cestovatelia v tomto roku
3 559 km
2 894 km
3. Agi
665 km
0 km
5. etak
0 km

- precestovaná vzdialenosť
- plánovaná vzdialenosť
Predchádzajúce ročníky:
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023